Sme chovná stanica zameraná na chov psov s preukazom pôvodu plemena hovawart.

KONTAKT

Meno chovateľa:
Mgr. Alena Žugecová


Telefónne číslo:

+421 905 509 045                                                                                                             Email: a.zugecova@centrum.sk