SÚRODENCIBenny (plavý), Balue (čierny), Bailey (čierna), Brix Junior (plavý),

 Barny (čierny), Blueberry (čierna), Brixy (plavá), Bon Ami (plavý)