Klubový šampión 

Na klubovej akcii Klubová výstava Duchonka 2021 bol Brii pridelený titul Klubový šampión. 

Vítame jar 2021

              Oslava piatych narodenín 

Prajeme Vám všetko 

dobré v novom roku !!!

Všetkým prajeme veselé a šťastné Vianoce 2020 


Výlet Krížna

22. 11. 2020

Výlet na Šachtičky s kamošom Casperom


16. 11. 2020


Rodinné stretnutie Cicesbeo

     7. 9. 2020

Splav Hrona

21. 8. 2020Výcvikový tábor Kamenný mlyn


5. 8. 2020